Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας καλύπτει ευρύ φάσμα φορολογικών και ασφαλιστικών αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Παύσεις εργασιών
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις εισοδήματος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
 • Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων.
 • Θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων.
 • Έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδάριθμου.
 • Πλήρη κάλυψη θεμάτων μισθοδοσίας και εργατικού δικαίου.
 • Σύνταξη & υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνεργασία με την ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, σας καλύπτουμε τις ανάγκες ιδιωτικής σας ασφάλισης, με ασφαλιστικά προϊόντα που φέρουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του ομίλου ΑΤΕ. Ειδικότερα, σε εμάς μπορείτε να απευθύνεστε για την ασφάλιση:

 • Ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.
 • Οχημάτων και μηχανημάτων.
 • Αστικής ευθύνης.
 • Σκαφών.
 • Ξενοδοχείων.
 • Πυρός για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
 • Ταξιδιών. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους, αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση του επενδυτικού φακέλου της επιχείρησής σας, από την αρχική υποβολή μέχρι και την υλοποίηση της επένδυσης, με ξεκάθαρους όρους λειτουργικής και οικονομικής συνεργασίας.

Διαβάστηκε 2243 φορές

S5 Box